معرفی هیأت رئیسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 00-99دبستان دخترانه مهرآیین

معرفی هیأت رئیسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 00-99دبستان دخترانه مهرآیین

 

 

 

بدین وسیله مراتب خرسندی و خشنودی خود را به این انتخاب شایسته و به جا مینماییم و مفتخریم که این سال تحصیلی را در کنار شما بهترین ها خواهیم گذراند.

امید است که چون گذشته و در همه ی موارد فوق پیروز و سربلند باشید.

قانع