اهداف و چشم اندازها

اهداف و چشم اندازها:

      حفظ جایگاه اول آموزشی در عرصه داخلی و حضور برتر در سطح جهانی

      برنامه ریزی و تهیه تقویم اجرایی سالانه به عنوان نقشه راه (Road Map) با هدف قابلیت کنترل میزان پیشرفت در برنامه

      ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیت های فردی و اجتماعی دانش آموزان با هدف پرورش شهروند خوب

      آموزش مستمر مدیران و همکاران و ارتقای سطح دانش و آگاهی های تکنیکی و کیفیتی مرتبط با فعالیت ها

      تأكيد بر نوآوري، تقويت روحيه نقادي و نقدپذيري و استفاده از فناوري اطلاعات و يادگيري مستمر و پيوسته.

      تاکید بر مشتری مداری، اعتماد متقابل، دانش مداری، رفتار صادقانه و ارج نهادن به كاركنان، دانش آموزان و اولياء و جلب مشاركت برمبناي صداقت آنها

      ایجاد شور و اشتیاق به یادگیری در محیطی با نشاط در جهت توسعه دانایی در ایران اسلامی