تاریخچه مجموعه

مجموعه مدارس مهرآیین یکی از معتبرترین و موفق ترین مجموعه مدارس هوشمند در حوزه آموزش و پرورش در ایران می باشد که به پشتوانه ی بیش از 20 سال تجربه ی موفق  آموزشی در حوزه ی پیش از دبستان تحت عنوان برند مشهور شاپرکها و با هدف بهبود و ارتقای کیفیت نظام آموزشی ایران، در بهار سال 1390واحد دختران خود را به عنوان اولین دبستان هوشمند و تمام الکترونیکی در استان گیلان منطبق با استاندارد مدارس بین المللی تاسیس نمود.

مجموعه مدارس هوشمند مهرآیین ماموریت خود را تبدیل مدارس سنتی به مدارس نوین هزاره سوم قرار داده است که در این راستا و در جهت گسترش و ارتقای فرهنگ آموزش، اقدام به تاسیس مدارس خود نمود. این مجموعه به آن روز می اندیشد که در هر مدرسه ایرانی، تفکر این موسسه و یا یکی از محصولاتش مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد؛ تا دست کم گامی موثر در حوزه ی خدمت به آموزش و پرورش ایران اسلامی بردارد. مدیریت دانش محور، ارتباط مستقیم با مراکز مدرن و پیشرفته دنیا و تلاش برای ارائه فعالیت های مناسب در جهت علاقه ی دانش آموزان، درنهایت منجر به کارآفرینی، اشتغال مناسب و تولید ثروت در جامعه می گردد.