اطلاعیه یادآوری دومین جلسه دانش آموزان پایه های دوم الی ششم

اطلاعیه یادآوری دومین جلسه دانش آموزان پایه های دوم الی ششم

 

 

باسلام و احترام حضور اولیاء محترم پایه های دوم الی ششم

 یاد آوری مجدد :بدینوسیله دومین جلسه دانش آموزان پایه های دوم الی ششم به تفکیک گروه و ساعت مشخص شده در جدول درج شده در سایت روز چهارشنبه مورخ 99/06/19 می باشد.

توجه: برنامه تکمیلی کلاس های آموزشی حضوری و مجازی دانش آموزان متعاقبا اعلام می گردد.

مدیریت دبستان مهرآیین