اعلام برگزاری آزمون استعدادهای درخشان سال 1399

اعلام برگزاری آزمون استعدادهای درخشان سال 1399

پیرو دستورالعمل سنجش و پذیرش دانش آموزان دبیرستان های دوره اول متوسطه (پایه هفتم)، به دلیل شیوع ویروس کرونا و مطابق تصمیم ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، بدین وسیله زمان بندی برگزاری آزمون استعدادهای درخشان (پایه هفتم) به شرح جدول ذیل می باشد: