14 اسفند روز احسان و نیکوکاری

14 اسفند روز احسان و نیکوکاری

سلام مهرآييني ها
قرارمون يادتون هست،
منتظرتونيم
دست به دست هم بديم بتونيم باهم در اين پویش نيك مؤثر باشيم.
یک تبلت ، دو تبلت ، شایدم صدتا تبلت ...
تاریخ اتمام پویش : شنبه ۹۹/۱۲/۲۳

(تمام مراحل پویش شامل جمع آوری یاری شما ، خرید دستگاه های تبلت با نظارت مستقیم و همکاری نمایندگان اولیا در انجمن اولیا و مربیان مجموعه انجام می شود )  
شيوه پرداخت یاری های  نقدي به حساب انجمن اوليا و مربيان مجموعه مي باشد.

نمايندگان اوليا گرامی در اين پويش:

شعبه پسران : سرکار خانم دکتر حلاج زاده

شماره حساب: ۸۱۱۹۶۳۶۵۴۰
شماره کارت: ۵۸۵۹۸۳۱۰۷۵۱۶۵۷۲۹
( به نام : هدی حلاج زاده )

شعبه دخترانه گلسار: سرکار خانم اخوان

شماره حساب :۴۶۰۲۵۴۶۶۳۸
شماره کارت :۵۸۵۹۸۳۱۰۲۸۰۰۴۴۶۲
(به نام: سیده مریم اخوان معروفی )

شعبه دخترانه بيستون: سرکارخانم‌رضائیان

شماره حساب :  ۰۲۲۱۲۸۱۴۶۲۰۰۰
شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۲۴۴۳۴۷۱۵۰

(به نام فاطمه جزء رضائیان)

لطفا نام نام خانوادگی‌دانش آموز و‌ فیش واریزی را به شماره واتساپ مدرسه ارسال فرمایید .
واحد پسران : 09012074970
واحد دختران بیستون : 09118099485
واحد ویژه دختران : 09012074944

با تشکر از همراهی شما - انجمن اولیا و مربیان مجموعه مدارس مهرآیین