اخبار

ضمن تشکر از اعضاء انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی قبل و همه کسانی که در عرصه انتخابات و تشکیل انجمن سال جاری مارا یاری نمودند امید است با استعانت از الطاف الهی و همکاری اعضاء منتخب موجبات تعلیم و تربیت دانش اموزان را با مشارکت  خانواده فراهم آوریم.

با سپاس 

شیرزاد

مدیر دبستان دخترانه مهرآیین